"President Garcia"
deel II
scheepje.gif (3158 bytes)

stentor2.JPG (33565 bytes)
Stentor

Op dinsdag 18 juli bracht de Stentor de vacuvator aan boord en kwam ook de coaster Teunika langszij om de lossing van de kopra uit ruim 2 te beginnen. Houten schotten werden aangevoerd en geplaatst op het achterschip van de President Garcia om ook een deel van de lading daarheen te verstouwen, zodat het schip nog meer achterover zou gaan liggen.

pr.garcia9.jpg (73452 bytes)
Met de lossing van een deel van de lading kopra uit ruim 2 is een begin gemaakt met
behulp van een verplaatsbare vacuvator, waarmee ongeveer 30 ton per uur gelost kon worden

pr.garcia10.jpg (88494 bytes) pr.garcia11.jpg (59094 bytes)
In ruim 2 werken de opvarende van de Willem Barendsz , Utrecht en Stentor aan
de lossing van de kopra. De coaster Teunika ligt langszij om de lading over te nemen.

pr.garcia11.2.JPG (115638 bytes)

Op het water was men inmiddels ook in actie, want olie, die uit enkele tanks was ontsnapt, werd met een bestrijdingsmiddel, dat nog uit de dagen van de Torrey Canyon op Guernsey in voorraad was, te lijf gegaan. Dankzij de lossing van enkele honderden tonnen kopra uit ruim 2, was een flink gat ontstaan, waardoor de opgestelde bergingspompen het binnengedrongen water konden verwijderen.
De sleepboten hadden gedurende al die dagen vastgestaan, maar op donderdagmiddag 20 juli konden zij tenslotte ten tweede male tot actie overgaan.

pr.garcia12.jpg (68310 bytes)
De Utrecht en Willem Barendsz in actie bij het vlottrekken van de President Garcia

Duizenden vakantiegangers zagen van de rotsen af hoe de bijna 10.000 pk van de Willem Barendsz en de Utrecht zich inspanden om de President Garcia vlot te trekken. Er kwam beweging in het schip tegen het eind van de middag, hetgeen met hels lawaai in het onderschip gepaard ging. Om half zeven kwam de Philippijn tenslotte snel vlot. Achterstevoren werd de President Garcia naar de rede van St. Peter Port op Guernsey gesleept, waar het werd gereed gemaakt voor de sleepreis naar de Waalhaven in Rotterdam, voor verdere lossing.
Op maandag 24 juli liep het transport de Nieuwe Rotterdamse Waterweg binnen. De Willem Barendsz  voorop slepend, de Stentor en de van IJmuiden gekomen Titan assisteerden bij het achterschip. De Utrecht had toen al buitengaats losgegooid en escorteerde het transport.
In de Waalhaven nam personeel van de RDM het pompwerk van de President Garcia over, zodat hiermee de berging voor de bergers geŽindigd was. Omtrend de toekomst van het schip - reparatie of sloop -  wastoen nog niets bekend, die beslissing zou pas genomen worden na opname in het dok van de RDM en de waarneming van de juiste schade van het schip.

pr.garcia13.jpg (46424 bytes)
Achterstevoren wordt de President Garcia door de Utrecht en Willem Barendsz uit Saints Bay naar dieper water en
vervolgens naar de rede van St. Peter Port gesleept

pr.garcia15.jpg (46523 bytes)

Het transport komt aan op de Nieuwe Rotterdamsche Waterweg. Voor op de President Garcia staat de
Willem Barendsz vast; op het achterschip de Stentor en de Titan, De Utrecht escorteert het transport

pr.garcia14.jpg (45544 bytes)

anker.gif (999 bytes)

btn_ptxt.gif (1008 bytes)             btn_home.gif (396 bytes)       btn_ntxt.gif (1014 bytes)