Rekker.jpg (12345 bytes)

Grootscheepse Berging van de Anco State
Smit Slepers trekken tanker met giftige lading van het Noorderhoofd

 

Anco State.jpg (54282 bytes)
De Zwarte Zee en de Witte Zee gezamelijk in actie bij de berging
van de Noorse tanker Anco State

De Noorse tanker Anco State , opweg van ťťn van de havens aan de Amerikaanse Golfkust naar Pernis, liep in de vroege morgen van donderdag 15 september 1966 op het Noorderhoofd. De kapitein van de ruim 9000 bruto ton  metende Noor had getracht zonder loods - de loodsdienst was vanwege stormachtig weer gestaakt - de Nieuwe Waterweg binnen te varen. Deze poging werd de Anco State noodlottig. Het schip liep met zijn kop enkele meters vanaf het lichtbaken op de basaltblokken en bleef muurvast zitten.
Onmiddelijk waren de stationssleepboten Maasbank en Vikingbank ter plaatse, die onder zeer moeilijke omstandigheden wisten vast te maken.

ancostate13.jpg (30427 bytes)
De Maasbank en Vikingbank in actie bij de eerste poging de
Anco State vlot te trekken uit haar hachelijke positie.

De vlottrek poging mislukte echter en gewacht moest worden tot het volgende hoogwatertij , s'middags rond drie uur. Inmiddels heerste tot in de verre omgeving van de strandingsplaats een alarmtoestand. De Anco State had namelijk, behalve een lading smeerolie , enkele duizende tonnen vloeibare chemicaliŽn in haar tanks , waaronder het zwaar giftige acrylonitrile. Het was niet denkbeeldig dat de tanks met deze gevaarlijke vloeistof tengevolge van hetstoten van het schip op de keien lek zouden raken en de giftige dampen door de hevige westerstorm het kustgebied zouden bereiken.
Een grootse bergingsoperatie werd ingezet. Een unieke operatie , want behalve de Zwarte Zee - juist met de bak Tak 8 van Gotenburg in Rotterdam teruggekeerd - zou ook haar splinternieuwe , nog niet eens van de werf overgenomen zusterschip Witte Zee naar de hulpeloze tanker worden gedirigeerd. Omstreeks het middaguur was het bergingswerk in volle gang.

ancostate.jpg (26964 bytes)
Een beeld van de situatie rond half twee in de middag,geheel links de
Maasbank en de Vikingbank die sinds s'morgens vroeg vast staan,
rechts de inmiddels gearriveerde Zwarte Zee en Witte Zee

In een baaierd van storm , branding en grondzeeŽn werden de sleepboten - later werden ook de Schouwenbank, Steenbank en AziŽ ingezet - heen en weer gesmeten. De  foto's geven een duidelijke indruk van de hachelijke positie van het schip , de vechtende sleepboten en de toestand van de zee.

ancostate2.jpg (23196 bytes)
Links de Zwarte Zee , rechts de Witte Zee  en op de voorgrond
de reddingboot Koningin Juliana stand-by

ancostate5.jpg (27502 bytes)
Manoeuvreren onder moeilijke omstandigheden

ancostate4.jpg (27157 bytes)
De Witte Zee is de tanker tot op korte afstand genaderd.

ancostate1.jpg (25982 bytes)

ancostate3.jpg (45808 bytes)
De Witte Zee tracht een sleepverbinding tot stand te brengen ,
met het bakboordanker uitgeworpen en de AziŽ als kopboot
vaart zij langzaam achteruit naar de Anco State

ancostate6.jpg (32883 bytes)
De Maasbank in actie

ancostate7.jpg (21961 bytes)

 

 

 

 

 

De Steenbank gaat verbinding maken. Eerst de werplijn , dan de drijflijn en vervolgens voorloper , nylonrekker en sleepdraad , en als laatste worden de stoottouwen aangebracht.ancostate8.jpg (33467 bytes)

ancostate9.jpg (29187 bytes)

ancostate10.jpg (25568 bytes)
De Maasbank , Vikingbank en Schouwenbank tonen wat zij waard zijn !

ancostate11.JPG (34047 bytes)
Ook de Steenbank geeft alles wat zij in huis heeft , terwijl rechts,
vlak voor de boeg van de tanker ook de AziŽ vast gaat maken

ancostate14.jpg (25755 bytes)
Als ook de AziŽ heeft vastgemaakt staan er zeven sleepboten met
een totaal vermogen van ruim 26.000 pk vast op de Anco State

De strijd heeft tot half vijf in de middag geduurd. Toen sneller dan aanvankelijk  verwacht , gaven de stenen van de Noorderpier het ongelijke gevecht met de gebundelde paardekrachten op en kwam de Anco State vlot. De Zwarte Zee , Witte Zee en Schouwenbank gaan terug naar de Waterweg , De Steenbank en de AziŽ slepen de tanker met zijn gevaarlijke lading naar de Maasboei waar het schip ten anker zal gaan , de Maasbank en Vikingbank escorteren het transport.

ancostate15.jpg (77742 bytes)
De Anco State is vlot en wordt door de Steenbank en AziŽ naar
de Maasboei gesleept, de Maasbank en Vikingbank
escorteren.

ancostate12.jpg (22631 bytes)
De Anco State heeft het anker uitgegooid , de sleepboten worden
bedankt voor hun diensten. Steenbank gooid als laatste los ,
hieuwt haar sleepdraad in en keert terug naar de Waterweg.

Nadat de volgende dag een nauwgezet onderzoek naar de toestand van het schip en lading was ingesteld  - de voorpiek en een zestal dubelebodemtanks ( gelukkige omstandigheid , dat de Anco State deze had ) hadden lekkage opgelopen - kon laat in de namiddag toestemming worden gegeven om de Waterweg op te varen. Op eigen kracht voer de Anco State naar Pakhuismeesteren , Pernis. Een zeer spectaculair bergingskarwei was tot een goed einde gebracht , hulde aan allen die - onder moeilijke omstandigheden - aan dit karwei hebben deelgenomen !

anker.gif (999 bytes)

btn_ptxt.gif (1008 bytes)       btn_home.gif (396 bytes)      btn_ntxt.gif (1014 bytes)