"President Garcia"
aan de grond op het eiland Guernsey

scheepje.gif (3158 bytes)

 utrechtIV3.jpg (30842 bytes)    willembarendsz2.jpg (153910 bytes)

In de nacht van 13 op 14 juli liep met een 12 mijls vaart het Philippijnse vrachtschip President Garcia (10.826 brt, en geladen met kopra onderweg van de Philippijnen naar Rotterdam aan de grond op de rotsachtige en grillige kust van de Saints Bay aan de zuidkust van het Kanaal-eiland Guernsey. Zowel de Utrecht als de Willem Barendsz, die zich in het Kanaal bevonden, kregen opdracht naar de strandingsplaats op te varen en hun diensten aan te bieden. In de loop van vrijdag 14 juli kwamen beide sleepboten in de Saints Bay aan. Het contract tot berging van het schip op basis  Lloyd's Open Form, geen resultaat geen betaling, kwam tot stand en nog diezelfde middag werd door beide sleepboten vastgemaakt.

pr.garcia.jpg (98029 bytes)
De op de kust omhooggeschoven President Garcia,ongeveer 36 uur na de stranding op 15 juli, de berging
is begonnen. In de baai liggen de Utrecht en Willem Barendsz voor anker.

  pr.garcia2.jpg (34935 bytes)  pr.garcia3.jpg (95296 bytes)
De boeg van de gestrande President Garcia torend hoog boven de rotsen uit (links). Wat er met
de steven gebeurd wanneer een schip met 12 mijls vaart  in een rotsenformatie vaart (rechts)

pr.garcia7.jpg (65977 bytes)

De Utrecht bemanning gaat de sleepverbinding tot stand brengen. In de motorsloep zijn hier
  aan de slag de opvarende (v.l.n.r.): Groenwold, Gjaltema, Neef, Kraaipoel en De Groote.

pr.garcia8.jpg (87940 bytes)

pr.garcia2.1.jpg (49692 bytes)

pr.garcia4.jpg (79108 bytes)  pr.garcia5.jpg (56857 bytes)

pr.garcia6.jpg (67135 bytes)
Zowel de Willem Barendsz als de Utrecht hebben de motorsloep gestreken om de verbinding
tussen beide sleepboten en de President Garcia te onderhouden

Bij de eerste vlotbrenpoging bleek de President Garcia bij hoog water echter zo zwaar geboeit te zitten - men kwam bij het voorschip ruim 2 voet water te kort - dat besloten werd uit de voorste ruimen eerst een deel van de lading kopra te lossen of naar het achterschip over te brengen. de gehele bemanning van de President Garcia, 54 man in totaal, was op bevel van Kapitein Frederico Guererrez aan boord gebleven en volgde, evenals de eilandbewoners en de toeristen, de bergingswerkzaamheden met spanning, vooral nadat op zaterdagmorgen 15 juli bij laag tij plooien in het dek en de zijden van ruim 2 van het schip ontstonden.

pr.garcia3.1.jpg (61599 bytes)   pr.garcia3.2.jpg (38607 bytes)
Duidelijk zijn de plooien te zien die in het dek en de zijden ontstonden

Terwijl de sleepboten in de ochtend van 14 juli bij de President Garcia aankwamen, was van IJmuiden uit bergingsinspecteur H. Bijlsma al per vliegtuig via Londen naar Guernsey onderweg. Van IJmuiden uit werd ook aanvullend bergingsmateriaal naar Guernsey gebracht. Hiertoe laadde de Stentor onder bevel van kapitein G. Perisutti in IJmuiden enig materiaal , waarna naar Guernsey werd gevaren via Zeebrugge om daar een "vacuvator" aan boord te nemen. Met deze apperatuur zou het mogelijk zijn een snelle lossing van een deel van de lading kopra uit te voeren. Te IJmuiden was inmiddels ook geregeld, dat een drietal kustvaarders, de Teunika, Irene en Canada naar Guernsey´s Saints Bay zouden komen om dit deel van de lading kopra aan boord te nemen en naar Rotterdam te transporteren.
Het door de duikers uitgevoerde onderzoek wees uit, dat de President Garcia bij de stranding lekkage in een van de dieptanks en verschillende dubbelebodem-tanks had opgelopen. De kikvorsmannen slaagden erin deze gaten in de dubbele bodem van ruim 2 te dichten. Daar de peilpijpen kapot of defect waren, moesten onze mensen in de bodem van de President Garcia afdalen om gaatjes in de waterdichte schotten van ruim 1 en bakboord-dieptank 1 te boren, zodat nagegaan kon worden of in de ruimen water was doorgedrongen. "een ervaring apart, vooral als zo'n schip op de rotsen ligt te werken", aldus de bergingsinspecteur. "Maar wij leerden eruit wat precies de schade onder water was". Terwijl de klippen in en bij de Saints Bay werden afgeboeid, zodat de coasters langszij konden komen, werd op de President Garcia ook begonnen olie uit de tanks in het voorschip over te pompen naar het achterschip. (vervolg next page).

btn_ptxt.gif (1008 bytes)               btn_ntxt.gif (1014 bytes)