"Pacific Glorie"geborgen
Deel II

PG04.jpg (74287 bytes)
De sleepboten bleven altijd in de buurt van de aan de grond gezette tanker.
Op de achtergrond de "Noordzee" en de "Orinoco"

Zes dagen stagnatie

Zes volle dagen kon wegens de ruwe weersomstandigheden niet worden gewerkt. De grote vraag was hoe de tanker zich in deze ongunstige omstandigheden zou gedragen, maar er deden zich geen problemen voor, en de tanker hield zich goed. Toen op 5 november de harde wind ging liggen kon de “Halia” weer langszij de “Pacific Glorie” gebracht en werd opnieuw begonnen met het overpompen van olie uit ladingtank 4.
Het achterschip van de “Pacific Glorie” kwam langzaam omhoog mede als gevolg van het feit dat gelijktijdig ballast in het voorschip werd gepompt. Reeds een dag na het hervatten van de lossing was het achterschip van de “Pacific Glorie” zover omhoog gekomen, dat het los raakte van de bank. Toen kon worden begonnen met het langzaam naar dieper water slepen van de tanker. Het probleem was nu waarheen het schip te slepen. Een tegen ruw weer beschutte plaats was nodig om daar de nodige voorzieningen te treffen voor de sleepreis naar een reparatiehaven. Daar de diepgang van het achterschip na het vlot brengen ongeveer 63Ĺ voet bedroeg, was het bij voorbaat uitgesloten dat de tanker de Solent kon worden binnengebracht.

De Britse autoriteiten gaven toen toestemming de “Pacific Glorie” naar de Lyme Bay te slepen en daar voor anker te brengen in de nabijheid van de badplaats Brixham. Daar zouden dan de laatste voorzieningen kunnen worden getroffen alvorens de tanker naar de Waterweg – waartoe reder en eigenaar van de lading inmiddels hadden besloten – te slepen.

PG05.jpg (55760 bytes)
De Shelltanker "Halia" langszij de "Pacific Glorie" om een deel van de
lading olie over te nemen

 

PG06.jpg (40204 bytes)
Door middel van elektrisch gedreven dompelpompen word   lading van
de "Pacific Glorie"  in de "Halia" overgepompt

PG07.jpg (60250 bytes)
Aan stuurboordzijde van het voorschip liggen de "Smitbank" en de "Bever"
die water in de voorpiek en de dieptanks van de mammoet pompen".
Rechts de sleepboot "Noordzee" Op de achtergrond de "Orinoco"

Naar de Lyme Bay

In de morgen van 7 november maakte de “Noordzee” vast en ving de sleepreis naar de Lyme Bay aan. Tijdens het langzaam naar dieper water brengen van de “Pacific Glorie” was de tanker “Halia” langszij gebleven en werd voortgegaan met het overpompen van lading. Bij aanvang van de sleepreis over een afstand van 85 mijl, werd het overpompen beŽindigd en werd de “Halia” losgegooid. De Shelltanker had toen ruim 6000 ton van de lading van de “Pacific Glorie” overgenomen. Binnen een etmaal bracht de “Noordzee” de “Pacific Glorie”, behoedzaam slepend, naar de Lyme Bay waar de tanker op 8 november ’s morgens om 9.20 uur voor anker werd gebracht.

PG08.jpg (101857 bytes)
De "Pacific Glorie is vrij van de bank gekomen. De tanker wordt naar rustiger water in de Lyme Bay
gebracht om daar te worden klaargemaakt voor de sleepreis naar Rotterdam Europoort. Op weg naar
de Lyme Bay lopen de zeetjes nog wel over het achterste gedeelte van het hoofddek en in en uit het
aanvaringsgat.

btn_ptxt.gif (1008 bytes)       anker.gif (999 bytes)      btn_ntxt.gif (1014 bytes)