"Pacific Glorie" geborgen
Deel: III

PG09.jpg (63116 bytes)
In de Lyme Bay is de diepgang van de mammoet achter tot 50 voet teruggebracht.
Hier is duidelijk te zien dat de tdiepgang vr en achter niet veel meer verschillen.

Laatste voorbereidingen

Daar werd direct begonnen met de laatste werkzaamheden voor de sleepreis naar Rotterdam. Een verdere vermindering van de diepgang van het achterschip was noodzakelijk.Beschadigde en onderwater staande compartimenten in het achterschip werden met patches gedicht en leeggepompt. Voorschrift voor het mogen binnenlopen van de Waterweg was dat de diepgang niet meer dan 50 voet zouden bedragen, terwijl de sleepreis naar de Lyme Bay werd uitgevoerd toen de “Pacific Glorie” vr een diepgang van 39 voet en achter een diepgang van ruim 63 voet had. Deze moest dus sterk worden verminderd. Het gelukte dit te bereiken zonder dat het noodzakelijk was meer olie uit de ladingtanks te pompen. De dieptank vr werd verder bijgevuld met water terwijl, zoals reeds gezegd, onder water staande compartimenten in het achterschip konden worden gedicht en leeggepompt. Door het verder verplaatsen van de olielading in de tanker kon uiteindelijk worden bereikt dat de diepgang vr 47 voet en achter 50 voet bedroeg. Tevens werd bij de voorbereidingen voor de sleepreis naar Rotterdam veel aandacht besteed aan het voorkomen van ongunstige spanningen in de scheepsromp.In de middag van vrijdag 13 november kon de sleepreis van Lyme Bay naar de Waterweg beginnen. De “Noordzee” bracht een sleeptros uit terwijl de “Orinoco” op de kont van de “Pacific Glorie” vastmaakte om het gieren te beperken. De “Smithbank” begeleidde het transport. Vertrokken werd met gunstig weer maar reeds in de avond verslechterde het met windkracht 7 tot 8. Tijdens de vier dagen durende sleepreis werd over het algemeen slecht weer ondervonden. Eenmaal kreeg de sleep verscheidene uren lang te maken met een noordelijke storm, kracht 9. Maar zonder geluk vaart niemand wel.

PG10.jpg (64521 bytes)
De "Noordzee" heeft op de "Pacific Glorie" vastgemaakt, kapitein Bruins
staat tijdens het vieren van de sleepdraad achter op het brugdek te manoeuvreren

PG11.jpg (95054 bytes)
De slotfase van de berging: de sleepreis van de Lyme Bay naar Europoort is begonnen.
De tanker gierde zwaar en lag dikwijls dwars achter de "Noordzee"

PG12.jpg (90405 bytes)
Het transport nadert de Waterweg. NRS sleepboten ook vast om te assisteren bij het
binnenlopen van de Waterweg.

PG15.jpg (87730 bytes)

Boven en onder: Het convooi voor de monding van de Waterweg. In het midden de sleepboot
"Noordzee". Terzijde hebben ook de "Indusbank" en de "Smithbank" vastgemaakt

PG13.jpg (59865 bytes)

PG14.jpg (46185 bytes)
Een fraaie luchtfoto toen de sleep juist binnen de pieren was gekomen.

Toen de “Noordzee” met de “Pacific Glorie” op dinsdag 17 november in de loop van de middag voor de pieren van Hoek van Holland kwam was het tij gunstig om meteen naar binnen te gaan. Geassisteerd door de NRS-sleepboten  “Indusbank”, “Smithbank”, “Breedbank”, “Brielsebank” en “Azi”, sleepte de “Noordzee” de “Pacific Glorie” het zeegat binnen en tegen half acht lag de geborgen tanker veilig in de Europoort afgemeerd om daar te worden gelost. 25 dagen nadat een bijna fatale aanvaring het schip met totale ondergang had bedreigd. Een dikwijls door zwaar novemberweer geteisterde berging was tot een goed eind gebracht. Hulde aan de bergers die daar aan hebben meegewerkt!

anker.gif (999 bytes)

  btn_ptxt.gif (1008 bytes)      btn_home.gif (396 bytes)      btn_ntxt.gif (1014 bytes)