Mijn eerste grote reis : 2
Wrak van zuiger "Maracaibo" uit
haven van Cotenou verwijderd.

maracaibo.jpg (53408 bytes)
De Nederlandse cutter-zuiger Maracaibo welke in april 1964 was gezonken
in de haven van Cotenou, Dahomey

Na Gibralter gingen we richting Dahomey, West Afrika, om ingezet te worden bij het lichten van de gezonken  cutterzuiger "Maracaibo" in de haven van Cotenou , waar wij half juni binnen liepen.De Maracaibo was gezonken  op de plaats waar een nieuwe strekdam voor de haven van Cotenou moest worden aangelegd. Bij het lichten van de Maracaibo zou gebruik worden gemaakt van samen geperste lucht. Voor bergingsinspecteur H.B Stal en de duikers , J.Vis, H. Visscher , B.v.d. Eeden , S.Verhagen , H. Achterkamp en T.Sprakel , die er die begin juli per vliegtuig naar Cotenou kwamen, betekende dit in eerste instantie het dichten van het gehele wrak. Ook kwamen met deze vlucht nog twee matrozen  mee, te weten:    A. de Jong en W.C. Dubbelaar. In twee  maanden tijds werd dit werk, van half juni tot half augustus, door de mensen van de Cycloop geklaard , en juist in die twee maanden van het jaar , juni en juli - die voor de weersomstandigheden op de West Afrikaanse kust de meest lastige zijn. Het werk van de duikers en de opvarende van de Cycloop werd op de meeste dagen ernstig gehinderd door veel deining , zware moesson buien , en harde wind. Voor de havenautoriteiten van Cotenou was het dan ook een ware opluchting , dat het wrak toch nog in zo korte tijd kon worden verwijderd. De verdere uitbouw van een nieuw havenhoofd werd nu niet meer belet.

cycl.cotenou.jpg (31737 bytes)
De Cycloop ten anker op de reede van van Cotenou

De "Maracaibo", die op bakboordszijde in ± 12 meter diep water was gezonken op de plaats, waar een nieuwe strekdam voor de haven van Cotenou moest worden aangelegd, werd op de eerste dagen door de duikers verkend. Het wrak werd verboeid en bij slecht zicht onder water werden inmiddels stagen losgenomen om de bovenbouw van de zuiger te kunnen verwijderen. Met behulp van onderwater-snijapparatuur werden achtereenvolgens op de dagen, dat dit mogelijk was, de cutter ladderblok, de achterbok, de schoorsteen en de cutterladder losgesneden. Nadat alle onder water losgebrande en met explosieven losgeschoten secties met behulp van de zware boom van de "Cycloop" boven water en aan dek werden getrokken, werden deze op de door de havenautoriteiten aangewezen dumpplaats in zee gestort.

cotenou6.jpg (52006 bytes) 
De cutterladderbok wordt gelicht

cotenou7.jpg (65293 bytes)   cotenou5.jpg (34554 bytes)
Ook het bedieningshuis en de schoorsteen van de zuiger werden verwijderd en gelicht

De elf compartimenten, die met behulp van de zware compressor aan boord van de "Cycloop" moesten worden volgeperst met lucht, werden vervolgens gesloten om te kunnen blazen. Poorten moesten worden gedicht. Tal van andere openingen, zoals schijnlichten, luchtkokers, afvoeren en deuren werden eveneens afgedicht. Openingen en aansluitingen voor luchtslangen en voor de afvoer van het water werden aangebracht. Het ene na het andere compartiment, dat volgeperst moest worden bij de grootscheepse poging om de zuiger drijvend te krijgen, werd onderhanden genomen. Compartiment na compartiment werd beproefd, waarna eventuele lekkages nog konden worden gedicht.
Eind juli kon reeds op het gehele achterschip van de "Maracaibo"worden proefgeblazen en mochten de duikers constateren dat de zuiger daar reeds vrijkwam van de zeebodem. Nadat ook de andere compartimenten verder waren afgedicht werd de eerste poging tot het drijvend brengen van de zuiger op 8 augustus ondernomen. De operatie had een goed en vlot verloop en al spoedig kwam de "Maracaibo" boven. Maar helaas moest deze poging worden gestaakt doordat  moessonbuien, gepaard met harde wind die toenam tot kracht 7  de kust van Dahomey teisterden. Vier dagen later was de weerssituatie een stuk beter, en 's morgens vroeg werd de lucht vanaf de "Cycloop"opnieuw naar de verdeelstukken op de rubberboot nabij de onder water liggende zuiger geperst. Via de verdeelstukken leidden 12 slangen naar 11 compartimenten, die vol geperst moesten worden. Zowel op de pier in aanbouw, als op de "Cycloop" stond een ieder gespannen te kijken.

cotenou.jpg (82062 bytes)
Bijna de gehele bemanning wacht hier in spanning op hét moment van het opruimingswerk: het wrak, via
12 slangen volgeperst met lucht, moet bovenkomen. Hier ziet u het geschieden bij het uiteinde van de
   in aanbouw zijnde strekdam. Op het rubbervlot bevinden zich de verdeelstukken , via welke de lucht
van de compressor a.b. van de Cycloop naar het wrak werd geleid.

De berekeningen voor het lichten van de zuiger, die te IJmuiden waren gemaakt, bleken perfect te kloppen. De zuiger kwam met de stuurboordszijde van de bodem boven drijven. Het telegram "Maracaibo drijft, gaan slepen"ging in de vroege ochtend van 12 augustus naar IJmuiden. Voor kapitein A. Kleingeld en zijn opvarende van de "Cycloop" en voor de bij dit werk betrokken bergingsinspecteur H. Stal en zijn bergingsploeg was de laatste fase van het werk aangebroken: het verslepen van de zuiger naar de stortplaats en het tot zinken brengen ervan. Binnen drie kwartier was dit karwij volbracht. De slangen en de sleeptros werden losgekoppeld en de "Maracaibo" was binnen vijf minuten voor altijd naar de zeebodem verdwenen.

cotenou2.jpg (34091 bytes)

Boven en onder: De Maracaibo drijft, en wordt langzaam naar de stortplaats gesleept

cotenou3.jpg (27885 bytes)

cotenou9.jpg (27019 bytes)

cotenou8.jpg (65589 bytes)
De "Maracaibo" is op de plaats waar zij tot zinken kan worden gebracht.

Nadat de volgende dag ook nog een ponton met pijpen was geborgen, kon de "Cycloop" klaarmaken voor vetrek naar Lagos, waar zij haar periodieke dokbeurt zou ondergaan. De bergingsploeg, waarbij de duikers J. Vis, H. Visscher, B. v.d. Eeden en S. Verhage (eerder waren bij het werk ook de duikers H. Achterkamp en T Sprakel betrokken) konden thuisvliegen, hun taak zat er op.

btn_ptxt.gif (1008 bytes)     btn_home.gif (396 bytes)      btn_ntxt.gif (1014 bytes)